REGATA BROKER CONSULTING JUBILEJNÍ 5. ROČNÍK

Již pátý jubilejní ročník Broker Consulting regaty opět odstartoval v maríně Hramina. Zájem o regatu mezi Brokery stále vzrůstá a letos se na start postavil rekordní počet 23 lodí. I tento rok přibylo několik dalších nových kapitánů a tak pouze 4 lodě využili služeb našich profesionálních kapitánů.
Novinkou letošního ročníku je instruktor, který bude najímán posádkou pouze na den. Tento instruktor bude mít za úkol celý den posádku školit a opravit případné chyby nejen kapitánů, ale i celé posádky.

Sobotní odpoledne se neslo tradičně v duchu příprav na nedělní tréninkový den, nad 200 účastníků Broker Consulting regaty přebíralo lodě, balilo spinakry a debatovalo o minulých ročnících. V neděli ráno vyplouvá flotila za doprovodu motorového člunu a lodě rozhodčího na Jadranské moře směrem na ostrov Veli Iž, kde proběhlo přivítání všech účastníků a tradiční raut. První etapa závodu byla zpestřena bouřkou, ale všech 23 lodí doplulo zdárně do cíle.

Pořádání regaty není pouze společenská akce s možností potkat své kolegy z jiných poboček, cílem není jen utužení kolektivu a vyvolání soutěživého ducha, ale také se zdokonalit v jachtařských dovednostech a získat nové zkušenosti. Což si všichni vyzkoušeli v závěru druhé etapy, kdy se náhle změnila síla větru a zároveň proud, mnohým posádkám tak dělalo velké problémy proplout cílem. Nakonec byla etapa ukončena a započetlo se pořadí z první průjezdné čáry. Ostatní etapy byly odstartovány a dokončeny bez větších problémů a jednotlivé posádky si plavbu začaly užívat.Většina lodí si opět vyzkoušela plavbu se spinakrem a díky častým změnám větru se naskytla příležitost si jeho používání opravdu dokonale procvičit.
Cílem jachtaři proplouvali velice vyrovnaně, což svědčí o narůstající kvalitě kapitánů z řad Broker Consulting. Prvenství získala loď číslo 20 s kapitánem Petrem Hrubým. Kapitánovi a celé posádce gratulujeme.

Již nyní se opět těšíme na další ročník, který bude na základě přibývajících zkušeností kapitánů jistě mnohem zajímavější.

Pořadatelé:
Pavel Strašil za Carib Yacht Sailing a Jiří Zindulka za Yacht Charter